مبارزه شیمیایی علیه علفهای هرز گندم در آبادان

مبارزه شیمیایی علیه علفهای هرز گندم در آبادان

مبارزه شیمیایی علیه علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ گندم در ۳۴ هکتار از مزارع آبادان انجام شده است

به گزارش خبرنگار ایانا از  خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: مبارزه شیمیایی علیه علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ گندم در سطح ۳۴ هکتار از گندمزار های آبادان انجام شده است.

حسن دشتی نژاد افزود: با توجه به اینکه وجود علفهای هرز عامل رقابت با گیاه زراعی در منابع تغذیه و  رشد می‌باشد و می‌تواند باعث کاهش کمی و کیفی تولید محصول گردد ، بررسی وضعیت و مبارزه با علفهای هرز نقش مهمی در  فصل داشت زراعی بر عهده دارد.

وی ادامه داد: مبارزه شیمیایی غالبا با سموم سیستمیک تو فوردی ، آکسیال  و گرانستار علیه پهن برگ ها مثل شبدر وحشی و باریک برگ هایی مانند  چچم  در سه مزرعه در اروند کنار انجام شده است.

شایان ذکر است در سال جاری بیش از ۷۰۰ هکتار گندم در شهرستان آبادان کشت شده که این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰۰ هکتار افزایش یافته است

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*