درباره ما

انجمن صنفی آردسازان ایران در سال 1342 به نام انجمن کارفرمایان کارخانجات آرد غلطکی استان تهران فعالیت خود را آغاز نمود و طی این سالها مسئولیت تامین آرد تهران را عهده دار بوده است در سال 1359 و با توجه به شروع جنگ تحمیلی کارخانجات آردسازی در سه شیفت کاری و با تمام توان و بدو ن کم و کاستی آرد مورد نیاز نانوایان عزیز را تامین نمودند .

انجمن در سال 1373 به جهت درخواست تعدادی از کارخانجات آردسازی شهر ستان ها به نام انجمن صنفی آردسازان ایران تغییر نام داد و در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید و کارخانجات آردسازی شهر ستانها از خدمات انجمن بهره مند گردیدند .

در سال 1388 به جهت همدلی و تبادل افکار جهت پیش بردن اهداف تولیدکنندگان و صنعتگران با نام انجمن آردسازان ایران به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران درآمد.

علیهذا درخصوص صادرات در حوزه صنفی این انجمن به استحضار می رساند در برهه ای از زمان به جهت افزایش تولید گندم در کشور ، گندم از طریق شرکت بازگانی دولتی ایران در بورس کالاهای کشاورزی عرضه می گردیدو کارخانجاتیکه تمایل به صادرات گندم وآرد داشتند از این طریق نیاز خودر اتامین و نسبت به صادرات محصولات جانبی اقدام می نمودند     متاسفانه به جهت کاهش در تولید گندم داخلی و مشکلات واردات گندم بخصوص ازنظر کمبود نقدینگی عملا” شر کت های آردسازی صادرکننده آرد بازارهای عراق و افغانستان را از دست دادند و باتوجه به اینکه اکثر واحدهای آردسازی با 50% ظرفیت خود فعالیت می نمایند صادرات آرد می توانست بخشی از ظرفیت خالی کارخانجات را تامین نماید  و ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشد لذا پیشنهادمی گردد جهت به دست آوردن بازرهای هدف درخصوص صادرات آرد بایستی دولت با دراختیار گذاشتن نقدینگی مناسب به کارخانجات آردسازی جهت واردات گندم اقدام مقتضی را انجام دهد.