بخشنامه جدید گمرک درباره گندم های وارداتی

بخشنامه جدید گمرک درباره گندم های وارداتی

گمرک ایران بخشنامه جدیدی درباره تعیین تکلیف گندم های وارداتی ثبت سفارش شده قبلی صادر کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، گمرک ایران در این بخشنامه خطاب به کلیه گمرکات اجرائی کشور آورده است:

به پیوست تصویر نامه شماره ۳۸۶۱۸/۲۱۰/۹۵ مورخ  ۲۱ شهریور ماه ۹۵  دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۷۱۷۰۶ مورخ ۱۴ شهریور ماه ۹۵ دبیر کارگروه تنظیم بازار مبنی بر تعیین تکلیف گندم های وارداتی ثبت سفارش شده قبلی که بعد از نامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش به گمرکات کشور یا مبادی ورودی از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی (دریانوردی)، راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده و یا تا تاریخ  ۱۵ شهریور ماه ۹۵ طبق اسناد و گواهی سازمان ذیربط می رسند ارسال و اعلام می دارد در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر:

۱- کلیه واردکنندگان گندم های وارداتی را جهت سپردن تعهد به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی نمایند.

۲- اظهارنامه های گندم وارداتی به لحاظ بیش اظهاری مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

۳- ترخیص کلیه محموله های گندم در مبادی ورودی تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۹۵ ملزم به پرداخت نرخ ارز به قیمت ارز متقاضی به بانک مرکزی هستند.

ضمناً دستور فرمائید در صورتی که از تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۹۵  تا ابلاغ این بخشنامه، گندم با رویه ارز مبادله ای اظهار و ترخیص شده  است مراتب را به بانک عامل اعلام نمایند.