طبق آمار گمرک؛ چند تن گندم دامی از اسپانیا و ترکیه وارد کشور شده است؟

طبق آمار گمرک؛

چند تن گندم دامی از اسپانیا و ترکیه وارد کشور شده است؟

بر اساس آمار گمرک در 10 ماه منتهی به دی ماه سال جاری قریب به 29 هزار و 662 تن گندم دامی، وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس آمار گمرک در 10 ماه منتهی به دی ماه سال جاری قریب به 29 هزار و 662 تن، گندم دامی، به ارزش دلاری 6235067 و ارزش ریالی  189021566217  وارد کشور شده است.

کشور قزاقستان با صادر کردن بیش از 17 هزار و 664  تن گندم دامی به ارزش دلاری  3723353 و ارزش ریالی   112959744908  در رتبه اول و پس از آن امارات  با صادرات بیش از 6 هزار و 171  تن گندم دامی با ارزش دلاری 1433895 و ارزش ریالی  43444460088  در رده دوم قرار دارد.

 

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 جمهوری كره 964653 6599511438 218094
2 اسپانیا 1502123 9048826677 298888
2 امارات متحده عربی 2000000 12120216458 400172
2 امارات متحده عربی 3371550 22822207374 753581
3 اسپانیا 2500000 15060062500 497442
3 امارات متحده عربی 1400000 8502036256 280142
3 ترکیه 259980 1908960606 63395
3 قزاقستان 10164660 67726514858 2232392
4 قزاقستان 2500000 15060062500 497442
4 قزاقستان 5000000 30173167550 993519

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*