رقم جدید گندم دوروم آروین معرفی شد

رقم جدید گندم دوروم آروین معرفی شد

رقم جدید گندم دوروم آروین برای کشت در اقلیم گرمسیری کشور توسط محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.

رقم جدید گندم دوروم آروین معرفی شد

به گزارش خبرنگار ایانا، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد رحمت الله کریمی‌زاده با همکاری مراکز تحقیقاتی استانهای کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، اردبیل، گلستان و ایلام موفق به معرفی رقم جدید گندم دوروم آروین شد.

این رقم حاصل اجرای 12 پروژه تحقیقاتی در 10 ایستگاه تحقیقاتی طی مدت 12 سال بود. رقم جدید گندم دوروم آروین با شجره Azeghar-2/4/Stj3/3/Gdfl/T.dicds-SY20013//BcrICD02-1272-W-3AP-0TR-3AP-0AP-5AP-0AP-3AP-0AP با میانگین عملکرد دانه 3728 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با میانگین رقم شاهد دهدشت (3309 کیلوگرم در هکتار) در سال‌های مورد بررسی (1401-1389) در آزمایش‌های مقایسه عملکرد در ایستگاه‌های تحقیقاتی و مزارع کشاورزان مناطق دیم نیمه‌گرمسیر 13 درصد برتری عملکرد نشان داد و نوید پذیرش بهتر توسط کشاورزان را می‌دهد.

 بنابراین با کاشت رقم جدید به دست آمده از رقم آروین به طور میانگین 419 کیلوگرم در هکتار عملکرد بیشتر نسبت به رقم شاهد دهدشت در مناطق نیمه‌گرمسیر دیم نصیب کشاورز می‌شود که با احتساب هر کیلوگرم گندم دوروم به قیمت 150 هزار ریال، مبلغ 62850000 ریال (معادل 6 میلیون و 285 هزار تومان) در هکتار درآمد بیشتر نسبت به رقم دهدشت عاید کشاورزمی‌شود.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*