خرید حدود ۸۰ هزارتن گندم از کشاورزان استان اصفهان

خرید حدود ۸۰ هزارتن گندم از کشاورزان استان اصفهان

از آغاز برداشت تاکنون حدود ۸۰ هزارتن گندم از کشاورزان استان اصفهان خریداری شده است.

مدیر سازمان تعاونی روستایی استان اصفهان گفت: تاکنون ۱۴ هزار و ۸۳۰ محموله گندم در ۴۳ مرکز در استان اصفهان خریداری شده است.

محسن حاج عابدی افزود: خرید تضمینی ۱۰۰ هزارتن گندم و خرید ۵ هزارتن دانه‌های روغنی کلزا و گلرنگ ادامه دارد.

قیمت خرید تضمینی گندم امسال ازکشاورزان ۱۵ هزارتومان است.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*