۹۲۷۱ میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شد

📌۹۲۷۱ میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:

🔹از ابتدای فصل برداشت تاکنون بالغ بر ۱.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ۹ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شده است

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

code