آخرین خبرها

آخرین خبرها

بدینوسیله درگذشت بانو باکری خواهر شهیدان باکری را به اطلاع جامعه صنعتی ایران و رزمندگان دفاع مقدس می رساند برای این خاندان فداکار و بزرگوار صبر و شکیبایی از خدواند متعال مسئلت می نماید باشد که روح ایشان درکنار برادران بزرگوار و پدر و مادر فداکارشان آر امش ابدی پیدا نماید. ریاست هیئت مدیره انجمن آردسازان ایران سیدمحمدرضا مرتضوی