در آذربایجان غربی اجرای طرح پژوهشی تغذیه ای گندم آبی

در آذربایجان غربی

اجرای طرح پژوهشی تغذیه ای گندم آبی

در اجرای طرح پایلوت تغذیه ای گندم آبی، آثار مصرف کود بر تولید گندم ارزیابی و بهترین نسبت مصرف، در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی، اجرای طرح تغذیه گندم آبی طرحی اجرای طرح پژوهشی تغذیه ای گندم آبیپژوهشی که امسال و برای اولین بار در آذربایجان غربی اجرا می شود.

قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: بهترین حالت کود دهی برای گندم پاییزه می باشد در این طرح ما 7 مزرعه یک هکتاری انتخاب کردیم یک مزرعه شاهد و یک مزرعه مربوط به خود شکرت خدمات حمایتی کشاورزی و 5 مزرعه مربوط به شرکت های تولید کننده کود ، که تغذیه هر بخش رو متقبل شده اند.

رسولی کارشناس جهاد کشاورزی استان هم گفت: این طرح زمانی می توانیم توصیه کودی داشته باشیم که چندین سال تکرار شود و آزمایشات دقیق تری در چند استان اجرا شود ان موقع ما می توانیم توصیه کودی مناسبی برای تغذیه گندم ارایه بدهیم.

اختیاری کارشناس جهاد کشاورزی و مجری طرح گفت: با مشخص شدن عملکرد هر کدوم از کرتها بالاترین عملکرد که بدست می آید ما می توانیم دستورالعمل کودی اون کرت را در منطقه به اجرا دراوریم و در عملکرد گندم منطقه مورد استفده قرار دهیم.

افزایش راندمان تولید در واحد سطح از عمده اهداف این طرح است.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

code