پرداخت بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم

با عاملیت بانک کشاورزی صورت گرفت:
پرداخت بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم
با عاملیت بانک کشاورزی مبلغ ۲۲۴۷۶ میلیارد ریال بابت خرید تضمینی حدود ۱.۵ میلیون تن گندم تا ۲۸ اردیبشت سال جاری به حساب کشاورزان واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، از آغاز فصل خرید گندم تا کنون ،  ۱۱۰۹ مرکز خرید در کشور از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی حدود ۱.۵ میلیون تن گندم با ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال را در قالب ۲۱۱ هزار محموله از کشاورزان خریداری کرده اند که بیش از ۶۰ درصد بهای آن در شعب بانک کشاورزی به حساب گندمکاران واریز شده است.

این گزارش می افزاید؛ برداشت محصول گندم و روند خرید تضمینی آن همچنان ادامه دارد./

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

code