مبارزه با آفات و بیماری در مزارع گندم مازندران

مازندران

مبارزه با آفات و بیماری در مزارع گندم مازندران

تا کنون مبارزه شیمیایی با آفات و بیماری در ۶۰هزار و ۷۰۰هکتار از مزارع گندم مازندران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با اعلام این خبر گفت: در ۵۶هزار و ۱۲۲هکتار مزارع گندم استان از سموم تیلت و فولیکور استفاده شد.
عبدالرحمن زاغی افزود: مبارزه با بیماری زنگ زرد در ۱۴هزار و ۶۵۹هکتار، زنگ قهوه‌ای در ۱۰هکتار، سپتوریوز برگی در ۶هزار و ۴۹۷ هکتار، سفیدک سطحی در ۵هزار و ۷۴۲هکتار، لکه خرمایی در ۵هزار و ۸۳۲هکتار، فوزاریوم خوشه در ۱۹هزار و ۶۷۰هکتار و لکه برگی‌ها و توام در ۳هزار و ۷۰۲هکتار از مزارع گندم مازندران انجام گرفت.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به مبارزه شیمیایی(آفات) در ۴هزار و ۵۷۸هکتار مزارع گندم استان از مبارزه با حلزون در ۲هزار و ۹۹۵هکتار، سوسک زابروس در ۱۳هکتار، شته در ۱۵۰هکتار و سوسک لما در هزار و ۴۲۰هکتار خبر داد.
زاغی تصریح کرد: همچنین برای مبارزه با آفات در مزارع گندم مازندران از سموم متالدهاید، دیازینون گرانول، آبامکتین، دیازینون ۶۰درصد و کنفیدور استفاده گردید.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

code