برداشت محصول از سطح 241 هزار هکتار گندمزارهای استان مرکزی آغاز شد.

استان مرکزی؛

برداشت خوشه های طلایی گندم

برداشت محصول از سطح 241 هزار هکتار گندمزارهای استان مرکزی آغاز شد.

برداشت خوشه های طلایی گندم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: با آغازبرداشت گندم از سطح 241 هزار هکتار زمین های زیر کشت استان، پیش بینی می شود بیش از 400هزار تن محصول برداشت شود
ملکی با اشاره به آمادگی 32 مرکز خرید تضمینی گندم افزود:امسال حدود 330 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری خواهد شد.

241 هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان مرکزی امسال به کشت گندم آبی و دیم و 50 هزار هکتار به کشت جو آبی و دیم اختصاص یافته که پیش بینی می شود از این میزان سطح زیرکشت 400 هزار تن گندم و حدود 200 تا 220 هزار تن نیز جو برداشت شود.

سال گذشته 305 هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان استان خریداری شدکه پیش بینی می شود امسال این میزان به 330 هزار تن برسد.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

code