رئیس جهاد کشاورزی قم: طرح تغییر الگوی کشت در قم با قدرت دنبال می شود

طرح تغییر الگوی کشت در قم با قدرت دنبال می شود

قم – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: طرح تغییر و اصلاح الگوی کشت در این استان فراتر از پیش بینی های انجام شده، با قدرت ادامه می یابد.

عباس پورمیدانی روز یکشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا،بیان کرد: موضوع تغییر الگوی کشت در قم به دلیل تنش های محیطی اهمیت بسیار زیادی دارد و در چنین شرایطی لزوم استفاده ازارقام مقاوم به تغییرات آب و هوایی برای ادامه یافتن حیات کشاورزی استان امری ضروری است وبهره برداران این بخش باید نسبت به موضوع نوسانات دما و محدودیت منابع آبی، حساسیت لازم را داشته باشند.
وی افزود: نحوه کشت و نوع رقم، تاریخ کشت، تاریخ برداشت، دوره آبیاری، زمان استفاده از سموم و نوع کود، از جمله شاخص هایی است که اثر تغییرات دمایی و محدودیت منابع آبی استان باید مورد توجه کشاورزان باشد.
وی ادامه داد: الگوی کشت کنونی باید با توجه به تغییرات دمایی و محدودیت های آبی موجود تغییر کند و کشاورزان استان از روش هایی همچون کشت گلخانه ای برای تولید محصولات کم آب و مقاوم به تنش های محیطی استفاده کنند.
پورمیدانی گفت: سرمایه گذاری برای ترویج کشتهای نوین و آموزش کشاورزان در این زمینه، منجر به کارایی بیشتر زمین های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی می شود.
وی افزود:افزایش جمعیت درسالهای اخیر نیاز به استفاده از منابع آبی دربخش کشاورزی را برای تولید محصول بیشتر، ضروری کرده، درچنین وضعیتی، مدیریت سطح زیر کشت و استفاده از روش جدید دراین زمینه برای پایداری بخش کشاورزی در استان کم آبی همچون قم، ضروری است.
وی ادامه داد: هم اکنون طرح های تغییر الگوی کشت با نظارت سازمان جهاد کشاورزی، حضور کارشناسان برجسته و مشارکت فعال بهره برداران در سطح اراضی کشاورزی در حال اجراست و قم به عنوان استان پیشگام در اجرای این طرح، برنامه ریزی های گسترده ای را تدارک دیده است که نقش موثری در بهبود عملکرد حوزه کشاورزی استان خواهد داشت.
در بخش کشاورزی کل زمین های قابل کشت قم برابر 105 هزار و 730 هکتار است که این رقم 46 صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور می باشد؛ مجموع کشت سبز استان شامل 20 هزار هکتار باغ و 42 هزار هکتار زراعت شامل 17 هزار و 531 هکتار کشت جو، پنج هزار و 675 هکتار کشت گندم آبی، دو هزار و 346 هکتار کشت کلزا و بقیه سطح زیر کشت به محصولات یونجه، ذرت، پنبه و صیفی اختصاص یافته است.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی قم در سال برابر 746 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و 208 تن آبزیان و 320 هزار تن محصولات دامی است.
بیشتر بهره برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می دهند که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، قم دارای 127 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی این استان بیش از 55 هزار و 865 تن است که در قالب 17 هزار و 385 خانوار زندگی می کنند.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*

code