اخبار انجمن

اخبار انجمن

معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛ آخرین وضعیت صادرات گندم/ سه میلیون تن گندم مازاد بر نیاز در بورس کالا عرضه می‌شوند

معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛ آخرین وضعیت صادرات گندم/ سه میلیون تن…