مقالات توسطmodir

دسته‌بندی نشده

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم‌کاران: خرید تضمینی گندم به ۳ میلیون تن رسید/ استمرار خودکفایی گندم برای چهارمین سال متوالی

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم‌کاران: خرید تضمینی گندم به ۳ میلیون تن رسید/ استمرار خودکفایی…